Klachtenbehandeling

CaRo-Sports streeft naar een snelle en juiste levering van producten die voldoen aan vooraf gestelde specificaties. Helaas komt het voor dat er fouten worden gemaakt of dat producten niet voldoen aan de specificaties. Indien er toch iets fout zou voordoen horen we dit in eerste instantie graag van jullie onmiddellijk telefonisch en / of per mail. Je kan altijd ook ons contactformulier gebruiken. 

Onze klanten komen op de eerste plaats. Daarom gaan we steeds eerst samen op zoek naar een geschikte oplossing bij eventuele problemen. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 kalenderdagen te behandelen en op te lossen.

 

Bij geschillen waar we samen niet uit geraken is het Belgisch recht van toepassing en is de rechtbank van het arrondissement Tongeren uitsluitend bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

Bij buitengerechtelijke regeling van een geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via  http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de klant bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr